Spoed

Accreditering


Sinds 2018 is onze praktijk officieel NHG-geaccrediteerd, dit kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap toont aan dat de praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg.

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk regelmatig doorgelicht en gecontroleerd op het gebied van medisch handelen, organisatie en management. Ook de mening van u als patiënt speelt hierin een belangrijke rol. De verbeterpunten die hieruit komen worden structureel aangepakt en jaarlijks gecontroleerd door het NHG. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kwaliteit optimaal blijft en wij u de best mogelijke zorg kunnen leveren.