Spoed

Privacy


Uitwisseling medische gegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Het is belangrijk dat deze zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt het geven van uw toestemming op www.ikgeeftoestemming.nl

U kunt ook terecht bij de assistente aan de balie in de praktijk of u kunt telefonisch uw toestemming geven. Let op: geef het ook aan ons door wanneer u niet akkoord bent! Dan verwerken wij dit in uw dossier.

 

Voor meer informatie over het elektronisch uitwisselen van gegevens kijk u op www.vzvz.nl

Landelijk Schakel Punt (LSP)
Voor verdere uitleg kunt u dit filmpje bekijken:

 

Aanvraag, inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens

Hieronder kunt u het AVG-formulier downloaden voor het aanvragen van inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens. U mag het ingevulde formulier op de praktijk aan de balie afgeven.

 

Klachtenprocedure


In ons werk kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. We kunnen dan proberen het samen op te lossen.

Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u uw klacht bij ons indienen door onderstaand klachtenformulier te downloaden of u kunt bij de assistenten om een formulier vragen. Het formulier graag ingevuld bij ons inleveren.

Indien u de klacht niet direct met ons wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de SKGE indienen, als praktijk zijn we hierbij aangesloten; een klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. Hij kiest hierbij geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u met een klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier op www.skge.nl gebruiken of u kunt bellen naar 088-0229190.