Spoed

Nieuws


23-02-2021

Eerste ronde COVID-vaccinaties start 26-2-2021

De eerste COVID-19 vaccinaties vanuit de huisartsenpraktijk zullen op 26-02-2021 plaatsvinden in het Dorpshuis in Lieshout.

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

 

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 01-03-2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

12-02-2021

Heeft u vragen over het coronavirus?

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 15.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

08-02-2021

Nieuw telefoonnummer huisartsenpost

Heb je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig, dan bel je de huisartsenpost. Dat blijft zo. Wel verandert vanaf 6 april 2020 het telefoonnummer.

Het nieuwe telefoonnummer voor de regio’s Eindhoven, Geldrop en Helmond is: 088 876 5151 (voor iedereen bereikbaar tegen lokaal tarief).

 

05-01-2021

Landelijke campagne vaccinatie

In de komende weken wordt de landelijke campagne rondom de vaccinatie tegen het coronavirus opgestart. Het is momenteel nog niet voor iedere doelgroep duidelijk hoe en wanneer zij gevaccineerd kunnen worden. Zodra wij meer informatie hebben over welke rol wij als uw huisarts hierin spelen hoort u het van ons!

 

01-11-2020

Maatregelen bezoek praktijk

Vanwege het coronavirus is het momenteel verplicht om in de praktijk een mondkapje te dragen. Tevens is het noodzakelijk dat u eerst telefonisch contact opneemt voordat u naar de praktijk komt. Om uw en onze veiligheid te kunnen waarborgen zullen er eerst coronagerelateerde vragen gesteld worden voordat u een afspraak kunt maken. Bel dus altijd eerst 0499-421274 voordat u naar de praktijk komt!

 

 

01-01-2020

Nieuwe gezichten

Per 1 januari 2020 is dokter Lindeman na 36 jaar met pensioen, zijn opvolger dr. Rutten (links op de foto)zet samen met dr Rechters de praktijk voort. Ook dr. Kadir is per 1 januari 2020 niet meer werkzaam in de praktijk, dr. Gremmen (rechts op de foto) is haar vaste vervanger.